Åben malerværksted

Kursuspris

AMU: DKK 4.166,40
Fuld pris: DKK 27.878,82

Hold

Fagnummer: 41760 Kreativ farvesammensætning i bygningsmaleropgaver Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 1.240,00 Uden for målgruppe: DKK 7.644,50

Målgruppe: Uddannelsen er åben for faguddannede bygningsmalere og andre med tilsvarende kvalifikationer.

Beskrivelse: Deltagerne kan kreativt anvende farver i forbindelse med bygningsmaleropgaver. Der lægges sær­skilt vægt på, at deltagerne skal kunne:
Anvende farver som et naturligt dekorativt element
Anvende forskellige typer værktøjer og hjælpemidler til farveplanlægning
Farvesætte ud fra en viden om farvepsykologi
Omsætte planlagte farveudtryk til praktisk malearbejde
Vurdere og vejlede om, hvor den håndværksmæssige anvendelse af farver og dekoration er relevant.

Fagnummer: 41761 Aktuelle malematerialer og teknikker Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 620,00 Uden for målgruppe: DKK 3.932,25

Målgruppe: Uddannelsen er åben for faguddannede bygningsmalere og andre med tilsvarende kvalifikationer.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Foretage et korrekt valg af materiale og arbejdsproces i forhold til miljøvenlighed, produktivitet og givne kvalitetskrav ud fra teoretisk og praktisk kendskab til aktuelle akryl-, plast-, vandig alkyd- og linoliematerialer.
Udføre en behandlingsopbygning ud fra forståelse for og kendskab til sammenhængen mellem det enkelte malemateriales bestanddele og dets forskellige egenskaber.
Benytte viden om eksisterende malematerialer til at anvende disse i alternative behandlingsopbygninger.
Udføre en behandlingsopbygning ud fra et praktisk kendskab til forskellige påføringsmetoder, deres anvendelsesområder, fordele og ulemper.
I arbejdet anvende forståelse for sammenhængen mellem det valgte materiale og påføringsmetodens betydning for kvaliteten af det færdige resultat.

Fagnummer: 46753 Malerbehandling af udvendigt træværk Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 1.704,90

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte bygningsmalere og andre, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Beskrivelse: Deltageren kan fortage korrekt opbygning af malerbehandling på udvendigt træværk og facader på baggrund af kendskab til de almindeligste træarters opbygning, struktur, egenskaber, nedbrydning og misfarvning. Deltagerne kan i den forbindelse kommunikere med og vejlede kunder om valg af træarter og konstruktiv træbeskyttelse ud fra kendskab til træets egenskaber, imprægnering og overfladebehandling. Deltageren kan forud for maler- og træbeskyttelsesarbejdet foretage fugtmåling, ligesom deltagerne ud fra kendskab til trænedbrydende svampe kan vurdere skadesomfang og vejlede om hensigtsmæssig behandlingsopbygning. Endelig kan deltagerne tilrettelægge og kvalitetssikre malerbehandlingen, så den er i overensstemmelse med gældende lovgivning og anvisninger, herunder også reglerne for arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed.

Fagnummer: 43701 Spartling af gipsplader Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 1.704,90

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig primært til faguddannede malere eller andre med tilsvarende kvalifikationer.

Beskrivelse: Ved arbejde med gipsplader kan deltageren vurdere og benytte hensigtsmæssige værktøjer, spar­teltape og spartelmasse samt vurdere indfaldskrav.

Deltageren kan foretage korrekt spartling af gipsplader samt af indgående/udadgående hjørner og af loft-/vægovergange og udføre proces- og slutkontrol i forhold til forventede udfaldskrav.

Fagnummer: 40356 Fuger - udfyldning med acrylfugemasse Varighed 0,5 dage AMU-pris: DKK 62,00 Uden for målgruppe: DKK 591,23

Målgruppe: Malere, tømrere og andre, der har eller ønsker beskæftigelse inden for området.

Beskrivelse: Deltagerne kan vurdere acrylfugemassens anvendelighed i forhold til en given opgave med hensyn til fugestørrelse, materialesammensætning, underlag m.m. Deltagerne kan udføre fugearbejde med acrylfugemasse under hensyntagen til svind, vedhæftning og overflade.

Fagnummer: 40177 Vægbekl. - Opsætning af forgrundet filt og væv Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 1.819,90

Målgruppe: Faglærte malere og personer, der har eller ønsker beskæftigelse inden for området.

Beskrivelse: Deltagerne kan give en korrekt tilstandsvurdering af overfladen og selvstændigt forberede og udføre korrekt opsætning af forgrundet væv og filt. Deltagerne kan desuden vælge hensigtsmæssigt værktøj og relevante materialer til opgavens udførelse under hensyntagen til sikkerhed og arbejdsmiljø.

Fagnummer: 41744 Tapetopsætning - mønstret tapet Varighed 1,7 dage AMU-pris: DKK 210,80 Uden for målgruppe: DKK 1.482,17

Målgruppe: Uddannelsen er åben for faguddannede bygningsmalere og andre med tilsvarende kvalifikationer.

Beskrivelse: Deltagerne kan selvstændigt forberede og udføre korrekt opsætning af forskellige mønstrede tapeter.

Fagnummer: 41745 Tapetopsætning - strukturtapeter Varighed 1,7 dage AMU-pris: DKK 210,80 Uden for målgruppe: DKK 1.482,17

Målgruppe: Uddannelsen er åben for faguddannede bygningsmalere og andre med tilsvarende kvalifikationer.

Beskrivelse: Deltagerne kan selvstændigt forberede og udføre korrekt opsætning af forskellige strukturtapeter.

Fagnummer: 41746 Tapetopsætning - skumtapeter Varighed 1,7 dage AMU-pris: DKK 210,80 Uden for målgruppe: DKK 1.482,17

Målgruppe: Uddannelsen er åben for faguddannede bygningsmalere og andre med tilsvarende kvalifikationer.

Beskrivelse: Deltagerne kan selvstændigt forberede og udføre korrekt opsætning af forskellige skumtapeter.

Fagnummer: 42836 Malebehandlinger på betonoverflader Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 1.704,90

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte, der arbejder inden for området

Beskrivelse: Deltagerne kan ud fra kendskab til gængse undersøgelsesmetoder foretage fugtmålinger og kan på baggrund af vurdering heraf udføre, tilrettelægge og kvalitetssikre malebehandlinger, som er i overensstemmelse med de angivne betontyper, og de anbefalinger, der i øvrigt vedrører malebehandling af beton. Deltagerne kan desuden udføre korrekt afrensning af betonoverflader og lette reparationer samt kan rådgive kunden om forebyggelse af skader som følge af fugt på gulve og på facader. Endelig kan deltagerne sikre, at arbejdet udføres i overensstemmelse med gældende love og regler vedrørende sikkerhed, arbejdsmiljø og miljø.

Fagnummer: 40547 Behandlingsopbygning og lakering af træværk Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 620,00 Uden for målgruppe: DKK 4.219,75

Målgruppe: Faglærte malere og andre, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Beskrivelse: Deltagerne kan anvende spartelmasser, malematerialer, teknikker og værktøjer til spartling, behandlingsopbygning og påføring af vandige emaljer (herunder forsletning) på træværk. I den forbindelse kan deltagerne inddrage internationale erfaringer med PU-forstærkede acrylemaljer, PU-forstærkede vandige alkydemaljer samt modlere til brug for innovativ behandlingsopbygning og lakering af træværk. Endelig kan deltagerne vurdere og vælge relevante materialer, metoder og arbejdsprocesser i forhold til sikkerhed, arbejdsmiljø, miljøvenlighed, produktivitet og givne kvalitetskrav.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!