Åbent Værksted - Blik

Kursuspris

AMU: DKK 7.587,20
Fuld pris: DKK 50.242,38

Hold

Fagnummer: 42002 Fremstilling af tagrender og nedløb Varighed 3,2 dage AMU-pris: DKK 396,80 Uden for målgruppe: DKK 2.595,84

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job har brug for kompetencer inden for blikkenslagerområdet.

Beskrivelse: Deltageren kan fremstille tagrender og nedløb med tilhørende endebunde og tudstykker efter egne tegninger, beregninger og udfoldninger.
Endvidere kan deltageren kan montere tagrender og nedløb under hensyn til ekspansionsforhold. Deltageren skal selvstændigt kunne foretage de forskellige arbejdsopgaver.
Uddannelsen kan gennemføres i materialerne zink eller i kobber

Fagnummer: 42003 Fremstilling af formstykker til tagrender og nedlø Varighed 3,2 dage AMU-pris: DKK 396,80 Uden for målgruppe: DKK 2.595,84

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job har brug for kompetencer inden for blikkenslagerområdet

Beskrivelse: Deltageren kan selvstændigt fremstille formstykker til tagrender og nedløb med nødvendige tillæg og afsvikninger samt under anvendelse af egne beregninger, tegninger og udfoldninger.Uddannelsen kan gennemføres med arbejde i formstykker som  enten
Udskud og sokkelknæ til nedførsel eller
Bajonetknæ og ekspansionsstykker til tagrender eller
Udskud og ekspansionsstykker eller
Sokkelknæ til nedførsler.

Fagnummer: 42004 Fremstilling af drueknæ Varighed 3,2 dage AMU-pris: DKK 396,80 Uden for målgruppe: DKK 2.595,84

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job har brug for kompetencer inden for blikkenslagerområdet

Beskrivelse: Deltageren kan, under anvendelse af egne beregninger, tegninger og udfoldninger, selvstændigt fremstille drueknæ hvori der indgår afgrening, halv svanehals, diskos og kegleformet bund. Uddannelsen kan gennemføres i materialerne zink eller kobber

Fagnummer: 42005 Fremstilling af geringer Varighed 2,1 dage AMU-pris: DKK 260,40 Uden for målgruppe: DKK 1.779,15

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job har brug for kompetencer inden for blikkenslagerområdet

Beskrivelse: Deltageren kan selvstændigt fremstille geringer med tilhørende forstærkninger efter egne beregninger, tegninger og udfoldninger. Uddannelsen kan gennemføres i materialerne zink eller kobber.

Fagnummer: 42006 Fremstilling af svanehalse Varighed 3,2 dage AMU-pris: DKK 396,80 Uden for målgruppe: DKK 2.595,84

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job har brug for kompetencer inden for blikkenslagerområdet.

Beskrivelse: Deltageren kan selvstændigt fremstille svanehalse under anvendelse af egne beregninger, tegninger, udfoldninger. Uddannelsen kan gennemføres i materialerne zink eller kobber.

Fagnummer: 42007 Fremstilling af udluftningshætter Varighed 2,1 dage AMU-pris: DKK 260,40 Uden for målgruppe: DKK 1.779,15

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job har brug for kompetencer inden for blikkenslagerområdet.

Beskrivelse: Deltageren kan selvstændigt fremstille udluftningshætter under anvendelse af egne beregninger, tegninger og udfoldninger. Uddannelsen kan gennemføres i materialerne  zink eller kobber.

Fagnummer: 42012 Afslutningsdetaljer ved falset tag og facadearbejr Varighed 3,2 dage AMU-pris: DKK 396,80 Uden for målgruppe: DKK 2.595,84

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job har brug for kompetencer inden for blikkenslagerområdet

Beskrivelse: Deltageren kan fremstille fodblik og udføre tagfodsafslutninger, samt udføre knudepunkter ved overgange mellem tage og facader samt ved kuvertsamling.Endvidere kan deltageren udføre afslutninger ved mure, rygninger og indløb i skotrender og grater. Deltageren skal selvstændigt kunne foretage de forskellige arbejdsopgaver.
Uddannelsen kan gennemføres i materialerne zink eller kobber.

Fagnummer: 42013 Rededækning af tage og facader Varighed 3,2 dage AMU-pris: DKK 396,80 Uden for målgruppe: DKK 2.595,84

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job har brug for kompetencer inden for blikkenslagerområdet

Beskrivelse: Deltageren kanselvstændigt  tildanne modeller ud fra tages og facaders arkitektoniske muligheder, samt udføre samlinger i forbindelse med rededækning.
Uddannelsen kan gennemføres i materialerne zink eller kobber.

Fagnummer: 42014 Skiferdækning af tage og facader Varighed 3,2 dage AMU-pris: DKK 396,80 Uden for målgruppe: DKK 2.595,84

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job har brug for kompetencer inden for blikkenslagerområdet

Beskrivelse: Deltageren kan måltage, opsnøre og oplægge skifer under hensyn til inddæknings- og afslutningsdetaljer samt lægteafstande og overlæg, samt anvende korrekte tætningsmetoder ved skiferdækning under hensyn til undertage, samt inddæknings- og afslutningsdetaljer.Deltageren skal selvstændigt kunne foretage de forskellige arbejdsopgaver.
Uddannelsen kan gennemføres i materialerne naturskifer eller eternitskifer

Fagnummer: 42019 Inddækning af kvisttage Varighed 3,2 dage AMU-pris: DKK 396,80 Uden for målgruppe: DKK 2.595,84

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job har brug for kompetencer inden for blikkenslagerområdet.

Beskrivelse: Deltageren kan opmåle og opsnøre kvisttage samt fremstille egne modeller til brug ved opmærkning på pladermaterialer. Endvidere kan deltageren inddække kvisttage i tyndplade på baggrund af hovedtags udformninger og materialetyper. Herudover kan deltageren udføre overgangssamlinger mellem kviste og hovedtage, samt udføre tagfods- og rygningssamlinger under hensyn til ventilation af kvisttage.Deltageren skal selvstændigt kunne foretage de forskellige arbejdsopgaver. Uddannelsen kan gennemføres i materialerne zink eller kobber.

Fagnummer: 42020 Inddækning af flunker på kviste Varighed 3,2 dage AMU-pris: DKK 396,80 Uden for målgruppe: DKK 2.595,84

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job har brug for kompetencer inden for blikkenslagerområdet

Beskrivelse: Deltageren kan foretage opmåling og opsnøring af flunker på kviste, samt fremstille egne modeller til opmærkning på tyndplader samt inddække flunker med tyndplader på kviste, udfra valg af inddelinger samt hovedtages materialetyper og udformninger. Endvidere kan deltageren udføre overgange fra flunker til kvisttage og hovedtage under hensyn til ventilation af konstruktionerne. Deltageren skal selvstændigt kunne foretage de forskellige arbejdsopgaver.
Uddannelsen kan gennemføres i materialerne zink eller kobber

Fagnummer: 42021 Inddækning af front/spejl på kviste Varighed 3,2 dage AMU-pris: DKK 396,80 Uden for målgruppe: DKK 2.595,84

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job har brug for kompetencer inden for blikkenslagerområdet.

Beskrivelse: Deltageren kan foretage opmåling og opsnøring af front / spejl på kviste, samt fremstille egne modeller til brug ved opmærkninger på tyndplader. Endvidere kan deltageren udføre samlinger på front / spejl af kviste, herunder overgang fra front/spejl til flunker, kvisttage og hovedtage under hensyn til ventilation af konstruktionerne, samt inddække front / spejl på kviste med tyndplader ud fra valg af inddelinger, metoder, falstyper samt hovedtages materialetyper og udformninger. Deltageren skal selvstændigt kunne foretage de forskellige arbejdsopgaver. Uddannelsen kan gennemføres i materialerne zink eller kobber.

Fagnummer: 42022 Inddækning af skorstene og ovenlys Varighed 3,2 dage AMU-pris: DKK 396,80 Uden for målgruppe: DKK 2.595,84

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job har brug for kompetencer inden for blikkenslagerområdet.

Beskrivelse: Deltageren kan foretage opmåling og opsnøring af inddækninger ved skorstene og ovenlys i tage, samt fremstille modeller til brug ved opmærkninger på tyndplader. Endvidere kan deltageren inddække skorstene og ovenlys i tage. Deltageren skal selvstændigt kunne foretage de forskellige arbejdsopgaver. Uddannelsen kan gennemføres i materialerne zink, kobber, tegl eller skifer

Fagnummer: 42024 Tårndækning Varighed 3,2 dage AMU-pris: DKK 396,80 Uden for målgruppe: DKK 2.595,84

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job har brug for kompetencer inden for blikkenslagerområdet

Beskrivelse: Deltageren kan foretage opmåling og opsnøring i forbindelse med inddækning af tårne, samt fremstille egne modeller til brug ved opmærkninger på tyndplader.Endvidere kan deltageren inddække tårne med tilhørende samlinger under hensyn til udluftninger og trykudligninger.Deltageren skal selvstændigt kunne foretage de forskellige arbejdsopgaver.

Fagnummer: 42025 Inddækning af kupler og spir Varighed 3,2 dage AMU-pris: DKK 396,80 Uden for målgruppe: DKK 2.595,84

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job har brug for kompetencer inden for blikkenslagerområdet.

Beskrivelse: Deltageren kan foretage opmåling og opsnøring i forbindelse med inddækninger af kupler og spir, samt fremstille egne modeller til brug ved opmærkninger på plader. Endvidere kan deltageren inddække kupler og spir med tilhørende samlinger under hensyn til udluftninger og trykudligninger. Deltageren skal selvstændigt kunne foretage de forskellige arbejdsopgaver. Uddannelsen kan gennemføres i materialerne zink eller kobber.

Fagnummer: 42026 Inddækning af karnapper Varighed 3,2 dage AMU-pris: DKK 396,80 Uden for målgruppe: DKK 2.595,84

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job har brug for kompetencer inden for blikkenslagerområdet

Beskrivelse: Deltageren kan foretage opmåling og opsnøring i forbindelse med inddækning af karnapper, samt fremstille egne modeller til opmærkning på plader. Endvidere kan deltageren inddække karnapper med tilhørende samlinger samt udføre overgange til andre bygningsdele.Deltageren skal selvstændigt kunne foretage de forskellige arbejdsopgaver. Uddannelsen kan gennemføres i materialerne zink eller kobber.

Fagnummer: 42072 Bånddækning af tage og facader Varighed 3,2 dage AMU-pris: DKK 396,80 Uden for målgruppe: DKK 2.595,84

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job har brug for kompetencer inden for blikkenslagerområdet

Beskrivelse: Deltageren kan tildanne modeller ud fra tagets og facadens arkitektoniske muligheder, samt udføre samlinger i forbindelse med bånddækning. Endvidere kan deltageren udføre ekspansion på lange baner som niveauforskydning.Deltageren skal selvstændigt kunne foretage de forskellige arbejdsopgaver.  Arbejdet kan udføres enten i zink eller i kobber

Fagnummer: 42008 Udfoldning af tyndpladeemner Varighed 2,1 dage AMU-pris: DKK 260,40 Uden for målgruppe: DKK 1.779,15

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job har brug for kompetencer inden for blikkenslagerområdet

Beskrivelse: Deltageren kan fremstille modeller og skabeloner til brug ved opmærkning af tyndpladeemner inden for tag- og facadeområdet. Endvidere kan deltageren konstruere udfoldninger til brug ved fremstilling af tyndpladeemner inden for tag- og facadeområdet.Deltageren skal selvstændigt kunne foretage de forskellige arbejdsopgaver.
Udfoldningerne kan foregå
enten manuelt eller ved brug af CAD-system

Fagnummer: 42023 Samlingsmetoder i kobberplade Varighed 2,1 dage AMU-pris: DKK 260,40 Uden for målgruppe: DKK 1.779,15

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job har brug for kompetencer inden for blikkenslagerområdet.

Beskrivelse: Deltageren kan udføre samlinger ved brug af TIG-svejsning i forbindelse med inddækningsarbejde, dekorationer, udsmykninger samt renovering af tårne, kupler og spir i kobber. Endvidere kan deltageren udføre samlinger i kobberplade i forbindelse med inddækningsarbejde, dekorationer, udsmykninger samt renovering af tårne, kupler og spir ved brug af samlingsteknikkerne skrænkning, falsning, nitning, blød- og hårdlodning.Deltageren skal selvstændigt kunne foretage de forskellige arbejdsopgaver.

Fagnummer: 42010 Falset tag og facade Varighed 3,2 dage AMU-pris: DKK 396,80 Uden for målgruppe: DKK 2.595,84

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job har brug for kompetencer inden for blikkenslagerområdet

Beskrivelse: Deltageren kan opsnøre og opdele forskellige tagtyper under hensyn til helhed og arkitektur, samt udføre korrekt skillelag, herunder vurdere underlag og ventilationsforhold til en given konstruktion.
Herudover kan deltageren udføre falsearbejde på tage og facader ved anvendelse af specialværktøjer og maskiner samt fastgøre baner og reder ved falset tag og facade under hensyn til vindsugsbelastninger og ekspansionsforhold. Endvidere kan deltageren udføre fugning, herunder udvælge fugematerialer, fastsætte fugedybde og fugebredde samt udvælge primning til metaller. Deltageren skal selvstændigt kunne foretage de forskellige arbejdsopgaver.

Fagnummer: 40326 Erstatningsmaterialer for bly Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 1.592,30

Målgruppe: Uddannelser er udviklet til faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job har brug for kompetencer inden for blikkenslagerområdet.

Beskrivelse: Deltageren kan anvende alternative materialer og samlingsmetoder - som erstatning for blyholdige materialer -  i tyndplade, iht gældende lovgivning på området. Endvidere kan deltageren anvende de alternative materialer til inddækningsarbejder på tage og facader.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!