Administrativ anv. af tidsregistreringssystemer

Kursuspris
AMU: DKK 124,00
Fuld pris: DKK 696,35
Info om fag

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til medarbejdere beskæftiget indenfor HR-området, som i deres arbejdsfunktion arbejder med registreringsopgaver, datatræk og indberetninger i forbindelse med arbejdstidssystemer.

Beskrivelse: Deltageren kan anvende et tidsregistreringssystem, fx ERP, til at foretage relevante dataudtræk omkring arbejdstid, løn, fravær, sygdom mm. som datagrundlag, fx i forhold til administration af lønudbetalinger eller som kvantitative indspil til fx ledelsesrapporteringer.

Endvidere kan deltageren gennem kontrol af data forholde sig kritisk til eventuelle fejlkilder, systemmæssige eller indtastningsmæssige, således, at der fx kan foretages korrektion i måde hvorpå indtastning af data sker, eller at der bliver taget de fornødne forbehold i en eventuel analyse af data.

Fagnummer: 42742 Administrativ anv. af tidsregistreringssystemer Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 124,00 Uden for målgruppe: DKK 696,35
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!