Affaldsdeponering - driftsledelse

Kursuspris

AMU: DKK 354,00
Fuld pris: DKK 1.789,10

Hold

Fagnummer: 44439 Affaldsdeponering - driftsledelse Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 354,00 Uden for målgruppe: DKK 1.789,10

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer der har eller ønsker ansættelse som driftsleder på et deponeringsanlæg.

Beskrivelse: Deltagerne kan varetage relevante ledelsesmæssige opgaver i tilknytning til den daglige drift af et deponeringsanlæg på baggrund af organisationsindsigt, hvilket indebærer kendskab til hvem driftslederen refererer til, samt tilrettelæggelse af det daglige arbejde, arbejdsfordeling, ansvar for uddannelse af personale samt instruktion og oplæring af nyt personale. Deltageren kan ligeledes foretage konkrete risikovurderinger i tilknytning til den daglige drift af deponeringsanlægget  og foretage vurdering af analyseresultater, ud fra kendskab til indholdet i evt. risikovurderingsrapporter for anlægget samt om nødvendigt, at iværksætte forebyggende foranstaltninger i tilfælde af akut forureningsfare.
Deltagerne kan udarbejde og tilvejebringe data til brug ved den løbende justering og indberetning i forhold til anlæggets sikkerhedsstillelsesvilkår ud fra  kendskab til sikkerhedsstillelsens størrelse, og hvad sikkerhedsstillelsesbeløbet dækker, samt til årsrapportering  ud fra  indgående kendskab til indholdet i årsrapporten. Deltageren kan ligeledes udarbejde og tilvejebringe data til brug for regnskabs- og budgetrevisioner  samt til opkrævning og revision af deponeringsgebyr ud fra  kendskab til beregningen af gebyrer for de enkelte affaldstyper/-kategorier. Deltageren kan endvidere beregne affaldsafgiftens størrelse på baggrund af viden om, hvilke affaldstyper der belægges med den statslige affaldsafgift hhv. hvilke affaldstyper der er fritaget for affaldsafgift.
Deltageren kan varetage myndighedskontakt omfattende brandmyndighed m.v., samt tilvejebringe  relevante oplysninger til brug ved ansøgning om miljøgodkendelsespligtige tiltag etc., samt udarbejde og tilvejebringe data til grønne regnskaber ud fra  kendskab til indholdet i deponeringsanlæggets grønne regnskaber og relevante miljøledelses- og kvalitetsstyringssystemer.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!