Affaldshåndtering og -sortering på byggepladsen

Kursuspris
AMU: DKK 372,00
Fuld pris: DKK 2.447,35
Info om fag
Fagnummer: 47464 Affaldshåndtering og -sortering på byggepladsen Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 2.447,35

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Beskrivelse: Deltageren kan:
Anvende kendskab om bygge- og anlægsmaterialers sammensætning og oprindelse til at indsamle, sortere og bortskaffe affald fra byggepladsen.
Indsamle og sortere affald under hensyn til love og regler og økonomiske betragtninger.
Arbejde med affaldshåndtering i den daglige drift med fokus på bæredygtighe, genanvendelse og opbygning af en ressourcebesparende kultur.
Medvirke ved udarbejdelse af procedurer for affaldshåndtering af byggeaffald ud fra kendskab til håndtering, sortering og mulighed for genanvendelse af affald på byggepladsen.
Medvirke ved indretning af byggepladsen med fokus på bedst mulig sortering og håndtering af affaldet samt hensigtsmæssige adgangsveje.
Vurdere behov for tilkaldelse af særligt uddannet personale til håndtering af person- og miljøfarligt bygge- og anlægsaffald.
Søge oplysninger om kommunale retningslinjer for bortskaffelse af affald.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!