Anhugning og betjening af traverskran under 5 tons

Kursuspris
AMU: DKK 372,00
Fuld pris: DKK 2.699,05
Info om fag
Fagnummer: 45634 Anhugning og betjening af traverskran under 5 tons Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 2.699,05

Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsesmålet retter sig primært mod personer, som arbejder i virksomheder, hvor der udføres løfteopgaver med traverskraner som ikke kræver certifikat.

Beskrivelse: Deltageren kan under vejledning foretage sikkerhedsmæssig forsvarlig anhugning af byrder med centreret tyngdepunkt under anvendelse af kæder sjækler og fiberstropper, og er endvidere i stand til at dirigere kranen ved hjælp af standardhåndtegn.

Deltageren kan endvidere foretage korrekt lodret løft af byrder, igangsætte krankørsel med byrder i ro, foretage korrekt standsning af belastet kran samt afsætte byrder lodret.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!