Anvendelse af hånd- og maskinværktøj i Byggeriet

Kursuspris

AMU: DKK 248,00
Fuld pris: DKK 1.557,60

Hold

Fagnummer: 49196 Anvendelse af hånd- og maskinværktøj i Byggeriet Varighed 2 dage

Målgruppe: Medarbejdere inden for jobområdet, der er tømrer eller har lignende kompetencer.

Beskrivelse: Deltagerne kan inden for bygge- og anlægsområdet:
·Betjene værktøjer og maskiner under hensyn til gældende sikkerhedsforskrifter.
·Vedligeholde de anvendte værktøjer og maskiner i overensstemmelse med producentens medfølgende brugeranvisning.
·Udføre forefaldende arbejdsopgaver ved brug af motordrevne maskiner, f.eks. vinkelsliber, kædesav, overfræser, rundsave, dyksave samt andre større hånd- og værktøjsmaskiner.
·Undersøge værktøjet for fejl eller mangler, og vurdere behovet for reparation af defekt maskinværktøj hos autoriseret reparatør.
·Arbejde under hensyn til gældende lovgivning om kvalitetssikring, sikkerhed, miljøforhold, arbejdsmiljø og byggeri samt relevante anvisninger og vejledninger.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!