Anvendt bryggeriteknik for operatører

Kursuspris
AMU: DKK 372,00
Fuld pris: DKK 2.013,55
Info om fag
Fagnummer: 45445 Anvendt bryggeriteknik for operatører Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 2.013,55

Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsesmålet retter sig primært mod operatører, som arbejder i ølbryggerier

Beskrivelse: Deltageren kan ud fra viden om øllets mikrobiologi planlægge og udføre en ølproduktion, på en faglig samt hygiejne- og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Deltageren kan udføre produktionen under hensyntagen til energi- og resurseforbrug samt under hensyntagen til eventuelle miljøpåvirkninger.
Deltageren kan klargøre og anvende relevant maskin- og hjælpeudstyr samt foretage proceskontrol herunder udtage prøver samt udføre egenkontrol.
Deltageren kan endvidere foretage hensigtsmæssige justeringer i ølproduktionen og dokumentere disse.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!