Arbejde med ældre i eget hjem

Kursuspris
AMU: DKK 0,00
Fuld pris: DKK 2.755,75
Info om fag

Målgruppe: Social- og sundhedshjælpere, beskæftigelsesvejledere og andre ansatte i primærkommunerne med tilsvarende kvalifikationer, f. eks. sygehjælpere og hjemmehjælpere med efteruddannelse.

Beskrivelse: Deltagerne kan, med udgangspunkt i egne praksiserfaringer, identificere aldringens normale forløb fysisk, psykisk, socialt og åndeligt, og kan støtte og styrke den ældres egne ressourcer. Deltagerne kan anvende forebyggende foranstaltninger og derved stimulere den ældres muligheder for at bevare et højt funktionsniveau længst muligt i eget hjem.

Fagnummer: 42679 Arbejde med ældre i eget hjem Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 2.755,75
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!