Arbejdet i pædagogiske døgntilbud og opholdssteder

Kursuspris
AMU: DKK 0,00
Fuld pris: DKK 5.291,50
Info om fag
Fagnummer: 45747 Arbejdet i pædagogiske døgntilbud og opholdssteder Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 5.291,50

Målgruppe: Medhjælpere som arbejder i pædagogiske døgntilbud og på opholdssteder.

Beskrivelse: Deltageren kan indgå i arbejdet med børn og unge anbragt uden for hjemmet ud fra kendskab til relevant lovgivning og en forståelse for børns og unges vilkår i familier, hvor forældrene ikke er i stand til at drage den nødvendige omsorg på grund af misbrugsproblemer, psykiske lidelser og manglende ressourcer. Deltageren kan forholde sig til omsorgssvigtede børn og unge og deres forældre med henblik på at kunne danne relationer til børnene og de unge og samarbejde med forældrene.
Deltageren kan støtte barnets og den unges udvikling ud fra en indsigt i udviklingspsykologiske teorier, herunder konsekvenserne af omsorgssvigt, barnets overlevelsesstrategi og evne til tilknytning. Deltageren kan kommunikere med anbragte børn og unge om, hvorfor de er anbragt, og har ud fra kendskab til sorg- og krisereaktioner forståelse for og kan forholde sig til barnets reaktioner på adskillelsen fra forældrene. Deltageren kan beskrive og begrunde sin egen praksis og indgå i en faglig dialog med kolleger og andre samarbejdspartnere omkring barnet og dets forældre samt vurdere, hvilke krav det stiller til egne ressourcer og kompetencer at arbejde med omsorgssvigtede børn.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!