Arbejdet med for tidligt fødte børn

Kursuspris
AMU: DKK 0,00
Fuld pris: DKK 1.930,00
Info om fag
Fagnummer: 40993 Arbejdet med for tidligt fødte børn Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 1.930,00

Målgruppe: Dagplejere, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter m. fl.

Beskrivelse: Deltageren kan skabe et udviklende og trygt pasningstilbud for det for tidligt fødte barn og dets forældre på baggrund af viden om de fysiske og psykiske konsekvenser ved en for tidlig fødsel. I samarbejde med pædagogen kan deltageren udarbejde en handleplan for det for tidligt fødte barn i dagtilbuddet.

Deltageren kan medvirke til at understøtte det for tidligt fødte barns fysiske, psykiske, sociale og sansemotoriske udvikling, så evt. senfølger modvirkes.

Endvidere kan deltageren observere det for tidligt fødte barn i forhold til senfølger, videregive observationerne til forældrene og indgå i et respektfuldt samarbejde med dem om den daglige understøttelse af barnet. Deltageren kan medvirke i det tværfaglige samarbejde med kendskab til de støttemuligheder, der kan tilbydes barnet.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!