Arbejdet med personer med autismespektertilstande

Kursuspris
AMU: DKK 0,00
Fuld pris: DKK 1.930,00
Info om fag
Fagnummer: 48215 Arbejdet med personer med autismespektertilstande Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 1.930,00

Målgruppe: Værkstedsassistenter, omsorgsmedhjælpere, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere,

Beskrivelse:
Deltageren kan indgå i det pædagogiske arbejde med børn, unge og voksne med autismespektertilstande med respekt for den enkeltes særlige forudsætninger, ønsker, hensigter og behov.
Deltageren har en basal viden om autisme med stort eller meget stort støttebehov, der tager afsæt i forståelse af autismens særlige kognitive, sansemæssige og sociale profil, dvs. udfordringer med intuitivt at læse det sociale, stressfølsomhed, systemtænkning, fokus på detaljer og gentagelser, sansefølsomhed og nogen gange psykisk sårbarhed.
Deltageren kan skabe meningsfulde læringsrum for barnet/den voksne med autisme med stort eller meget stort støttebehov i en passende balance mellem udvikling og kompensation. I denne forbindelse kan deltageren samarbejde med barnet eller den voksne med autisme om at gennemføre aktiviteter og socialt samvær, således at den enkelte støttes i at fornemme, udvikle og håndtere egne handlemuligheder og personlige valg.
Deltageren kan kommunikere og udvikle kommunikation med barnet eller den voksne med autisme på baggrund af barnets eller den voksnes foretrukne kommunikationsform og forudsætninger.
Deltageren kan med afsæt i kendskabet til det enkelte barn eller voksne med autisme aflæse og kende betydningen af selv små tegn som udtryk for ønsker og hensigter i kommunikationen.
Deltageren kan reflektere over egen indsats i forhold til målgruppen og dele disse overvejelser med kolleger, pårørende og eksterne samarbejdspartnere.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!