Arbejdet med udsatte og sårbare børn og unge

Kursuspris

AMU: DKK 0,00
Fuld pris: DKK 3.147,50

Hold

Fagnummer: 40736 Arbejdet med udsatte og sårbare børn og unge Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 3.147,50

Målgruppe: Pædagogmedhjælpere, dagplejere, klubmedarbejdere m.fl.

Beskrivelse: Deltageren kan opfange signaler om negative sociale påvirkninger hos børn og unge og medvirke til en forebyggende og problemløsende indsats i forhold til barnet, den unge og familien. Deltageren kan støtte barnets eller den unges udviklingsmuligheder på trods af de negative sociale påvirkninger og ud fra en forståelse for barnets eller den unges reaktions- og handlemønstre.
Deltageren kan observere barnet eller den unge. Deltageren kan videregive de observerede signaler til forældrene og indgå i et respektfuldt samarbejde med dem om evt. foranstaltninger. Deltageren kan medvirke i det tværfaglige samarbejde om de foranstaltninger, som iværksættes for barnet eller den unge.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!