Arbejdet som aflastningsfamilie

Kursuspris
AMU: DKK 0,00
Fuld pris: DKK 1.360,00
Info om fag
Fagnummer: 42920 Arbejdet som aflastningsfamilie Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 1.360,00

Målgruppe: Målgruppen for uddannelsen er faglærte og ufaglærte personer, der arbejder som aflastningsfamilier, eksempelvis pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter.

Beskrivelse: Deltageren kan i sin funktion som aflastningsfamilie yde omsorg for børn og unge i aflastning med udgangspunkt i det enkelte barns eller den enkelte unges behov og formålet med handleplanen. Deltageren kan etablere relation til barnet eller den unge og samarbejde med forældrene og andre aktører i aflastningsperioden. I det arbejde har deltageren forståelse for børnenes forskellige baggrunde og de forskellige årsager, der kan begrunde aflastningsplejen.

Deltageren kan udføre arbejdet på baggrund af kendskab til de grundlæggende lovkrav for aflastningsfamiliers arbejde. Desuden har deltageren forståelse for sin egen rolle og kan reflektere over, hvilke krav arbejdet som aflastningsfamilie stiller til egne ressourcer og kompetencer.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!