Arbejdsplatforme - Montage

Kursuspris
AMU: DKK 372,00
Fuld pris: DKK 3.031,30
Info om fag
Fagnummer: 40540 Arbejdsplatforme - Montage Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 3.031,30

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte, der arbejder med arbejdsplatforme, og som har gennemført uddannelsen: Arbejdsplatforme - Flytning eller har tilsvarende forudsætninger.

Beskrivelse: Deltageren kan:
Montere, ombygge og stage en arbejdsplatform på baggrund af viden om arbejdsplatforme og under hensyn til egen og andres sikkerhed.
Udføre arbejdet i overensstemmelse med gældende lovgivning på området.
Udføre sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt opklodsning under hensyntagen til det eksisterende underlag.
Montere konsoludtræk, specialkonsoller/ klapdæk, overdækninger, topkraner og flersøjlede platforme.
Udføre arbejdet under hensyn til vejrforhold og luftledninger samt korrekt afspærring.
Udfylde en opstillingsrapport samt vurdere en korrekt belastning af arbejdsplatformen på den givne opstilling.
·

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!