Arbmiljø - Sikkerhed, sundhed og APV på byggeplads

Kursuspris

AMU: DKK 248,00
Fuld pris: DKK 1.370,00

Hold

Fagnummer: 48964 Arbmiljø - Sikkerhed, sundhed og APV på byggeplads Varighed 2 dage

Målgruppe: Bygningshåndværkere, der har eller ønsker beskæftigelse inden for området.

Beskrivelse: Deltageren kan i det daglige arbejde på byggepladser:
·Varetage lovpligtige opgaver inden for arbejdsmiljølovens område vedr. sikkerheds- og sundhedsforhold i mindre bygge- og anlægsvirksomheder.
·Medvirke til at øge sikkerheden og forebygge ulykker i forbindelse med indretning og daglig drift af en byggeplads.
·Medvirke ved etablering af byggepladsens sikkerhedsorganisation.
·Medvirke ved udarbejdelse og vedligeholdelse af APV/arbejdspladsvurderinger på byggepladsen
·Overskue nye arbejdsvilkår ved skiftende arbejdspladser og udføre det påkrævede sikkerhedsarbejde.
·Varetage koordineringsopgaver i overensstemmelse med de krav, der stilles i overholdelsen af ”Byggepladsens plan for sikkerhed og sundhed”, herunder samarbejde med byggeledere og andre virksomheder i byggeprojekter.
·Planlægge arbejdsmiljøindsatsen under hensyn til byggeprojekters tidsplaner, økonomi og kvalitet.
·Vurdere konkrete arbejdsmiljøproblemstillinger ud fra den eksisterende APV, herunder vurdere og vælge arbejdsmetoder, der minimerer eller fjerner arbejdsmiljørisici.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!