Arkitektoniske linjer i byggeriet

Kursuspris

AMU: DKK 372,00
Fuld pris: DKK 1.940,00

Hold

Fagnummer: 48981 Arkitektoniske linjer i byggeriet Varighed 3 dage

Målgruppe: Bygningshåndværkere, der har eller ønsker beskæftigelse inden for området.

Beskrivelse: Deltageren kan
·Analysere en konkret bygning og fange linjerne i bygningens stil, materialer og detaljer ud fra kendskab til forskellige tiders byggeskik og arkitektur
·Vurdere, om reparation, samt til- og ombygninger af eksisterende byggeri tager fornødent hensyn til bygningens arkitektoniske og stilmæssige værdier.
·Vejlede bygherrer om bygningsændringer og udskiftninger.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!