Armeret hånd- og sprøjtepuds

Kursuspris
AMU: DKK 248,00
Fuld pris: DKK 1.660,20
Info om fag
Fagnummer: 49244 Armeret hånd- og sprøjtepuds Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 1.660,20

Målgruppe: Murere eller ufaglærte bygningshåndværkere, der har eller søger beskæftigelse inden for jobområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Vejlede kunden om valg af pudssystem med tilhørende afdækningsmateriale for at opnå et givent udfaldskrav.
Manuelt påføre og afrette armeret pudssystem med hensigtsmæssigt værktøj på baggrund af kvalitative og æstetiske krav.
Påføre og afrette sprøjtepuds i passende lagtykkelse i forhold til valgt armeret pudssystem.
Vælge den type værktøj og arbejdsmetode, herunder til- og afrigge sprøjtemaskine, der vil være mest hensigtsmæssig at anvende i den givne situation for at sikre den ønskede kvalitet.
Kvalitetsvurdere og udføre kvalitetssikring af eget arbejde.
Udføre arbejdet efter gældende lovgivning under hensyn til miljøforhold, arbejdsmiljø og efter relevante anvisninger.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!