Asfaltlapning

Kursuspris

AMU: DKK 620,00
Fuld pris: DKK 3.278,50

Hold

Fagnummer: 49099 Asfaltlapning Varighed 5 dage

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer, der har eller ønsker beskæftigelse inden for vejasfaltområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
·Udføre småreparationer af almindeligt forekommende skader i asfaltbelægninger på lande- og kommuneveje korrekt.
·Bedømme en skades omfang samt årsag, samt vælge de rigtige materialer til en given reparation, herunder udregne materialemængder.
·Anvende korrekt fremgangsmåde i udførelsen af reparationen - herunder rengøre, fræse/skære, klæbe, udlægge samt komprimere, så kravene til samlinger, jævnhed, komprimering samt holdbarhed overholdes.
·Udføre korrekt lapning ved retablering af veje efter ledningsarbejde, så kravene i vejreglerne overholdes.
·Udføre korrekt udskiftning af brøndgods.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!