Automatisk pulverlakering

Kursuspris
AMU: DKK 620,00
Fuld pris: DKK 4.219,75
Info om fag
Fagnummer: 46578 Automatisk pulverlakering Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 620,00 Uden for målgruppe: DKK 4.219,75

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til medarbejdere, der udfører industriel overfladebehandling og som i forvejen har taget epoxy-certifikat.

Beskrivelse: Deltageren kan selvstændigt udføre visuel indgangskontrol og vurdere komponentunderlag. På baggrund af behandlingsspecikation kan deltageren udføre kemisk forbehandling i form af affedtning og fosfatering. Deltageren kan håndtere forskellige pulverlakker på en hensigtsmæssig måde og under iagttagelse af gældende miljø - og sikkerhedsbestemmelser påføre dem til den specificerede kvalitet og lagtykkelse på komplicerede emner ved hjælp af automatisk pulverlakeringsudstyr. Deltageren kan ophænge emner i conveyorsystemer på den mest hensigtsmæssige måde i forhold til at sikre stabiltet i ophænget samtidig med at der sikres minimering af fejl i overfladebehandlingen. Deltageren kan selvstændigt udføre proces - og slutkontrol samt dokumentation af den udførte overfladebehandling. Deltageren kan udføre daglig vedligeholdelse af udstyr til automatisk pulverlakering. Endelig kan deltageren på baggrund af kundekrav og gældende standarder selvstændigt udarbejde en behandlingsspecikation for automatisk pulverlakering. I kurset indgår arbejde med epoxy-holdige pulvertyper, og det er derfor en forudsætning for deltagelse i kurset, at deltageren forinden har taget certifikatuddannelsen 43996 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!