Automatiske anlæg, El-pneumatik fejlfinding

Kursuspris
AMU: DKK 620,00
Fuld pris: DKK 3.650,75
Info om fag
Fagnummer: 44653 Automatiske anlæg, El-pneumatik fejlfinding Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 620,00 Uden for målgruppe: DKK 3.650,75

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til maskinreparatører, der er eller har været beskæftiget i virksomhedens drifts/vedligeholdelsesafdeling, og som skal kunne foretage elektriske målinger og opbygge/idriftsætte relæ-, pneumatik-, og hydraulikstyringer.

Beskrivelse: Deltageren kan udvælge komponenter samt opbygge og idriftsætte relæ/logikbaserede el-pneumatiske styringer med flere start/stop funktioner, sekvens med flere cylindre og tidsfunktioner samt anvende og ajourføre dokumentationer i form af koblingsskemaer, nøgleskemaer, logikdiagrammer og funktionsdiagrammer i henhold til Dansk Standard.

Deltageren opnår viden om almindeligt forekommende følertyper og kan montere og indjustere disse følere på automatiske anlæg ved hjælp af dokumentation, endvidere kan deltageren finde erstatningsfølere ved hjælp af datablade.

Deltageren kan med relevant måleudstyr, fejlfinde på automatiske maskiner og anlæg, der indeholder logikstyringer, PLC, hydrauliske/pneumatiske styringer, følere eller kombinationer heraf, herunder bruge relevant dokumentation samt foretage fejlrapportering og føre logbog.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!