Automatiske anlæg, hydraulik og fejlfinding

Kursuspris
AMU: DKK 620,00
Fuld pris: DKK 3.650,75
Info om fag
Fagnummer: 44651 Automatiske anlæg, hydraulik og fejlfinding Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 620,00 Uden for målgruppe: DKK 3.650,75

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til maskinreparatører, der er eller har været beskæftiget i virksomhedens drifts/vedligeholdelsesafdeling og som skal kunne vedligeholde hydrauliske anlæg.

Beskrivelse: Deltageren kan opbygge og idriftsætte et hydraulisk anlæg, med eksempelvis retnings- tryk- og strømreguleringsventiler, cylindre og motorer, herunder anvende dokumentation udformet i henhold til Dansk Standard (DS).

Deltageren kan fejlfinde/fejlrette til komponentniveau samt anvende og ajourføre den tilhørende dokumentation i form af koblingsskemaer samt datablade.

Deltageren kan ved hjælp af beregninger, diagrammer og nomogrammer foretage indregulering af hydrauliske anlæg, med vægt på dimensionering og montering af rør, slanger og fittings, endvidere kan deltageren assistere ved valg af korrekt olie for et hydraulisk anlæg.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!