Basisproduktion (J)

Kursuspris
AMU: DKK 1.860,00
Fuld pris: DKK 7.500,00
Info om fag
Fagnummer: 46882 Anvendelse af fjernvisende procesmåleudstyr Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 2.013,55

Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsesmålet retter sig primært mod operatører som arbejder i procesindustrien

Beskrivelse: Deltageren kan betjene procesteknisk måleudstyr til fjernvisning af eksempelvis temperatur, pH, niveau, tryk, flow m.v. og kan på baggrund af kendskab til måleteknik vurdere validiteten af de overførte/aflæste værdier. Deltageren kan, efter en virksomhedsrettet instruktion, udføre kontrol, justering og fejlfinding på procesanlæggets måleudstyr, herunder transmittere og følere, og efter behov udarbejde korrektionstabel/-kurve til måleudstyret. Deltageren har desuden kendskab til standardsignaler vedrørende fjernvisende måleudstyr.

Fagnummer: 46748 Anvendelse af lokalvisende procesmåleudstyr Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 1.415,70

Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsesmålet retter sig primært mod operatører som arbejder i procesindustrien.

Beskrivelse: Deltageren kan betjene og aflæse lokalt visende måleudstyr anvendt i procesindustriel produktion til måling af temperatur. Deltageren har endvidere kendskab til lokalt visende og teknologisk tidssvarende måleudstyr til måling af pH, tryk, flow og niveau og kan anvende denne viden til at betjene og aflæse måleudstyr inden for mindst to andre områder (eksempelvis pH, tryk, flow, niveau mv.). Deltageren kan vurdere aflæste værdier ud fra kendskab til den pågældende produktion og måleprincip, herunder anvende begreberne for målefejl, kalibrering, justering, og normaler. Deltagerne kan foretage registrering af procesdata på baggrund af viden om SI-systemet og måleudstyrs tidsforhold - Tau.

Fagnummer: 44219 Anvendelse af proceskemiske enhedsoperationer Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 620,00 Uden for målgruppe: DKK 3.209,25

Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsesmålet retter sig primært mod personer, som arbejder i virksomheder, hvor der arbejdes med kemiske stoffer i produktionen.

Beskrivelse: På en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde kan deltageren, efter en virksomhedsrettet instruktion, anvende fysiske og kemiske enhedsoperationer i den daglige drift af produktionsanlæg herunder destillering, tørring og filtrering. Deltagerne kan desuden medvirke ved optimering af produktionsforløbet ud fra viden om de enkelte fysiske problemstillinger i enhedsoperationerne

Fagnummer: 44217 Uorganisk kemi for operatører i procesindustrien Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 620,00 Uden for målgruppe: DKK 3.209,25

Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsesmålet retter sig primært mod personer, som arbejder i virksomheder, hvor der arbejdes med kemiske stoffer i produktionen.

Beskrivelse: På baggrund af viden om kemiske grundbegreber, herunder grundstoffer, det periodiske system, stoftyper, kemiske bindinger og syre/base forhold, kan deltageren anvende kemiske stoffer i produktionen på en sikkerheds- og miljømæssig korrekt måde. Deltageren kan foretage fortynding og opkoncentrering samt medvirke ved udførelse af kemiske beregninger herunder beregning af udbytteprocenter på baggrund af støkiometri.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!