Betonmager 1

Kursuspris

AMU: DKK 1.984,00
Fuld pris: DKK 10.864,55

Hold

Fagnummer: 45542 Anvendelse af bygge- og anlægstegninger Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 1.741,45

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte som har eller søger beskæftigelse inden for bygge- og anlægsområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Læse og forstå tegningsmaterialer for et projekt inden for bygge- og anlægsområdet ud fra viden om målestoksforhold, tegningssignaturer, beskrivelser og afbildningsformer.
Anvende tegningsmateriale med tilhørende beskrivelser til planlægning og udførelse af arbejdet samt opmåling af materialeforbrug.
·

Fagnummer: 40165 Beton - Industriel produktion Varighed 4 dage AMU-pris: DKK 496,00 Uden for målgruppe: DKK 3.100,40

Målgruppe: Ansatte i bygge- og anlægsvirksomheder

Beskrivelse: Deltageren kan arbejde med produktion af betonelementer og fungere som assistent for betonproducerende kolleger, f.eks. blandemesteren og/eller betonkontrollanten. Deltageren har kendskab til branchens fagsprog og forskellige arbejdsfunktioner fra produktion til levering, herunder økonomiske faktorer i en betonproducerende virksomhed og kan ud fra dette kommunikere med betonproducerende kolleger. Deltageren har ligeledes kendskab til flere typer af betonindustrielle produktionsmetoder og betonprodukters anknytning til og betydning i byggeriet. Gennem sin viden om betonelementfremstilling kan deltageren skelne mellem spændbeton, betondæk, -væg, -søjler, -bjælker og tyndpladeelementer. Endelig kan deltageren, gennem sit kendskab til betons delmaterialer, håndtere disse korrekt i henhold til kvalitetshåndbogen.

Fagnummer: 47218 Anvendelse af regneark til enkle beregninger Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 1.172,70

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Beskrivelse: Deltageren kan oprette nye og redigere eksisterende regneark samt oprette enkle formler og foretage flytning og kopiering heraf under hensyntagen til regnearkets opbygning. Desuden kan deltageren formatere et regneark, så det er præsentabelt og overskueligt, og sortere og filtrere data i eksempelvis kundelister, lageroptegnelser, prislister eller varefortegnelser samt definere sideopsætning til udskrivning af regneark.

Fagnummer: 47665 Nivellering Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 620,00 Uden for målgruppe: DKK 3.932,25

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte og ufaglærte bygge- og anlægsarbejdere, der har eller ønsker beskæftigelse indenfor bygge- og anlægsområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan udføre nivellerings- og afsætningsopgaver inden for bygge- og anlægsbranchen med relevante nivellerings- og laserinstrumenter. Således kan deltagerne afsætte relative og absolutte koter i henhold til Danmarks Vertikal Referencesystem, DVR 90, både som plus og minuskoter. Af hensyn til at udføre højdeafsætningsopgaver skal deltagerne kunne beregne sigteplan ud fra fixpunkter og koter beliggende over og under sigteplan. Derudover kan deltagerne udføre linje- og fladenivellement samt dokumentation i form af målebog. Ligeledes kan deltagerne foretage højde- og vinkelafsætning i forbindelse med retvinklet fundaments afsætning, samt foretage udregning af skråningsanlæg, promillefald, retvinklede trekanter, arealer og rumfang. For at sikre nøjagtighed af de afsatte vinkler og højder skal deltagerne desuden kunne kontrollere instrumenternes præcision gennem simpel praktisk verifikation. Endelig kan deltagerne udføre arbejdet efter gældende regler om sikkerhed og arbejdsmiljø.

Fagnummer: 45163 Forskalling - udførelse af enkle løsninger Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 620,00 Uden for målgruppe: DKK 3.820,50

Målgruppe: Struktører og andre med tilsvarende viden og kvalifikationer.

Beskrivelse: Deltagerne kan foretage materialeopmålinger og fremstille traditionel forskalling til normalt forekommende forskallingsopgaver inden for betonkonstruktioner med baggrund i viden om betontryk samt diagrammer og tabeller til bestemmelse af trædimensioner m.v.  
Arbejdet udføres under hensyntagen til eget og andres arbejdsmiljø.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!