Betonrenovering - reparation af beton

Kursuspris
AMU: DKK 1.240,00
Fuld pris: DKK 7.752,75
Info om fag
Fagnummer: 42849 Betonrenovering - reparation af beton Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 620,00 Uden for målgruppe: DKK 3.932,25

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til ufaglærte og faglærte beskæftiget min. to år indenfor branchen. Det vil være en fordel, hvis deltagerne har uddannelsesbevis fra 44796 Betonteknologi - fremstil. af konstruktionsbeton

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Anvende kendskab til forskellige betonkonstruktionstyper og typiske betonskader, herunder de ”13 betonsygdomme”, samt brand- og mekaniske skader, ved reparation af beton.
Tilrettelægge reparation af beton ved hjælp af egnet værktøj og egnede reparationsmetoder.
Udføre hugning, sandblæsning og højtryksspuling til afrensning.
Udføre reparation v.hj.a. håndudsætning og blødstøbning.
Anvende sprøjtebeton.
Gennemføre betonbeskyttelse/ overfladebehandling.  
Sikre, at det udførte arbejde udføres i overensstemmelse med den krævede kvalitet.
Udføre kvalitetskontrol via forskellige prøvningsmetoder.
Udføre arbejdet under hensyn til regler for miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed.

Fagnummer: 44796 Betonteknologi - fremstil. af konstruktionsbeton Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 620,00 Uden for målgruppe: DKK 3.820,50

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til personer der har eller ønsker ansættelse inden for betonindustrien.

Beskrivelse: Deltageren kan arbejde med fremstilling af plastisk konstruktionsbeton, omfattende modtagelse og kontrol af råvarer, samt deltage i recepthåndteringen. Deltageren kan beregne V/C tal og sammensætte kornkurver, samt deltage i kvalitetsdokumentation. På baggrund af temperaturoplysninger kan deltageren beregne modenhedsdøgn og anslå betonens styrkeudvikling.    

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!