Betonteknologi - fremstil. af konstruktionsbeton

Kursuspris

AMU: DKK 620,00
Fuld pris: DKK 3.830,50

Hold

Fagnummer: 49185 Betonteknologi - fremstil. af konstruktionsbeton Varighed 5 dage

Målgruppe: Medarbejdere inden for bygge- og anlægsarbejder, som arbejder med eller skal arbejde med udførelse af betonkonstruktioner.

Beskrivelse: Deltageren kan:
·Arbejde med fremstilling af plastisk konstruktionsbeton.
·Modtage og kontrollere råvarer, samt deltage i recepthåndteringen.
·Beregne V/C tal og sammensætte kornkurver, samt deltage i kvalitetsdokumentation.
·Beregne modenhedsdøgn og anslå betonens styrkeudvikling ud fra temperaturoplysninger.  
·Udføre arbejdet under hensyn til eget og andres arbejdsmiljø og sikkerhed.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!