Bjærgning, storvogn - ajourføring

Kursuspris
AMU: DKK 620,00
Fuld pris: DKK 4.533,50
Info om fag
Fagnummer: 48610 Bjærgning, storvogn - ajourføring Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 620,00 Uden for målgruppe: DKK 4.533,50

Målgruppe: Redningspersonel ansat - eller personer der ønsker ansættelse - i rednings- og beredskabstjenester i privat, kommunalt og statsligt regi. Deltageren skal være i besiddelse af kørekort kategori C+E.Deltageren bør have gennemført "47612 Bjærgning", "47614 Bjærgning og bugsering af storvogn" samt "47616 Suppleringsuddannelse storvogn" eller have tilsvarende forudsætninger.

Beskrivelse: Deltageren kan efter gennemført uddannelse udføre bjærgningsassistance til lastvogne, busser og landbrugsmaskiner, under hensyntagen til store køretøjers opbygning, herunder nye typer opbygninger og fremdriftsmidler.

Deltageren kan i forbindelse med bjærgningsarbejdet anvende sit kendskab til gældende regler samt anvende nye metoder og udstyr.

Deltageren kan anvende den erhvervede viden om sikkerhedsmæssig forsvarlig håndtering af køretøjer belæsset med farligt gods i forbindelse med uheld og i ulykkessituationer. Herunder bugsering, korrekt læsning, surring og afmærkning under hensyntagen til akselbelastning, tyngdepunkt og kipmoment.

Deltageren kan endvidere udføre vejledning af kolleger og hjælpere før, under og efter bjærgningsarbejdet.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!