Børns motorik, sansning og bevægelse

Kursuspris

AMU: DKK 590,00
Fuld pris: DKK 3.281,25

Hold

Fagnummer: 44262 Børns motorik, sansning og bevægelse Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 2.828,50

Målgruppe: Pædagogmedhjælpere, dagplejere m.fl.

Beskrivelse: Deltagerne kan inddrage børns sansemotoriske udvikling i det daglige pædagogiske arbejde ud fra kendskab til motorikkens betydning for barnets udvikling på alle områder. De kender betydningen af den indflydelse, som børns forskellige opvækstbetingelser og -miljøer har på deres motoriske kompetencer. De kan medvirke til at stimulere og styrke børns fornemmelse af kroppen, så disse på sigt udvikler krops- og livsduelighed.
Deltagerne kan skabe et pædagogisk miljø, der giver børn de bedste betingelser for at udvikle deres sansemotorik, hvad angår de fysiske rammer, indretning, brug af legetøj og legeredskaber og de opgaver, de voksne stiller børnene over for. De kan medvirke til at iværksætte motoriske aktiviteter ud fra teorier om krop og læring og med udgangspunkt i barnets egen motivation og barnets egne positive erfaringer med brug af kroppen.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!