Boringer på land - Geotekniske metoder

Kursuspris
AMU: DKK 372,00
Fuld pris: DKK 3.031,30
Info om fag
Fagnummer: 40489 Boringer på land - Geotekniske metoder Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 3.031,30

Målgruppe: Personer, der i deres job skal have A- eller B-bevis fra fra Brøndboreruddannelsen.

Beskrivelse: Deltagerne kan anvende, vurdere og vedligeholde udstyr til de almindeligst forekommende geotekniske metoder efter forskrifterne. Deltagerne kan udføre vingeforsøg, Spt-forsøg (Standard Penetration
Test) og udtagning og håndtering af intaktprøver og indgå kvalificeret i gennemførelse og vurdering af andre metoder. Endelig får deltagerne en sådan forståelse for de økonomiske konsekvenser af eventuelle fejl og unøjagtigheder i udførelse af forsøg, at de bestræber sig på at minimere fejl ved feltforsøg og prøvetagning.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!