Boringer på land - Ledelse af boreopgaver

Kursuspris
AMU: DKK 590,00
Fuld pris: DKK 2.829,00
Info om fag
Fagnummer: 44444 Boringer på land - Ledelse af boreopgaver Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 620,00 Uden for målgruppe: DKK 2.755,75

Målgruppe: Målgruppen er personer med mindst et års relevant erfaring med borearbejde fra en brøndborervirksomhed eller tilsvarende virksomhed.

Beskrivelse: Deltagerne kan som ansvarlig for boreopgaver på land, udføre prøvetagninger og vurdere en vandanalyses sammensætning og en vandtypes egnethed til et givent formål, med anvendelse af viden om de vigtigste grundvandskemiske processer og disses relation til de geologiske forhold.
Deltagerne kan foretage valg og optimering af grundvandssænkningsmetode ud fra en viden om almindeligt anvendte grundvandssænkningsmetoder.
Deltagerne kan vurdere anvendeligheden af geoelektriske undersøgelser og borehulsundersøgelser til lokalisering og dimensionering af borearbejde samt ud fra viden om jordarters geofysiske egenskaber sikre, at brøndborearbejdet udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning, normer og standarder.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!