Boringer på land - Nivellering og afsætning

Kursuspris
AMU: DKK 354,00
Fuld pris: DKK 2.128,00
Info om fag
Fagnummer: 44447 Boringer på land - Nivellering og afsætning Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 2.089,90

Målgruppe: Målgruppen er personer med mindst et års relevant erfaring med borearbejde fra en brøndborervirksomhed eller tilsvarende virksomhed.

Beskrivelse: Deltagerne kan udføre almindeligt forekommende nivellerings- og afsætningsopgaver omfattende beregning, planlægning og gennemførelse i forbindelse med afsætning af nye og indmåling af eksisterende boringer, ud fra grundlæggende viden om kortteknik, nivellering og afsætning i udførelsen af praktisk borearbejde.
Deltagerne kan opstille forskellige typer af nivelleringsinstrumenter og aflæse instrumenterne samt føre målebog og beregne koter ud fra DNN (Dansk Normal Nul). Deltagerne kan afsætte punkter i koordinatsystemets 4 kvadranter ved hjælp af x og y værdier, og har opnået kendskab til GPS-systemet (Global Positioning System).
Deltagerne kan opsøge og anvende relevante informationer om normer, standarder og vejledninger.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!