Boringer på land - Prøvetagning ved jordforurening

Kursuspris
AMU: DKK 620,00
Fuld pris: DKK 4.905,50
Info om fag
Fagnummer: 40492 Boringer på land - Prøvetagning ved jordforurening Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 620,00 Uden for målgruppe: DKK 4.905,50

Målgruppe: Personer, der har eller søger beskæftigelse, der er omfattet af bekendtgørelse om udførelse og sløjfninger af boringer og brønde på land.

Beskrivelse: Deltagerne kan vælge og i praksis anvende den optimale bore- og prøvetagningsteknik i relation til de geologiske og hydrologiske forhold og forureningens karakter, således at prøvetagningen giver et præcist billede af forureningens udstrækning. Endvidere kan deltagerne vælge og anvende relevante arbejdsmiljø- og miljømæssige forholdsregler, der passer til den givne forureningstype, således at forureningen ikke spredes yderligere ved borearbejdet. Endelig kan deltagerne håndtere den opgravede jord efter forskrifterne og indgå i en eventuel efterfølgende in-situ oprensning på kvalificeret måde.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!