Boringer på land - Vedligeh. af materiel og udstyr

Kursuspris
AMU: DKK 472,00
Fuld pris: DKK 4.034,00
Info om fag
Fagnummer: 44445 Boringer på land - Vedligeh. af materiel og udstyr Varighed 4 dage AMU-pris: DKK 496,00 Uden for målgruppe: DKK 3.968,40

Målgruppe: Målgruppen er personer med mindst et års relevant erfaring med borearbejde fra en brøndborervirksomhed eller tilsvarende virksomhed.

Beskrivelse: Deltagerne kan vedligeholde borerigge og transportmateriel samt øvrige hjælpemaskiner. Deltagerne kan foretage elementær fejlfinding på boremateriel ud fra leverandørens anvisninger og på baggrund af viden om hydrauliske systemer. Deltagerne kan udfra viden om pumpeteknik, udvælge det bedst egnede udstyr til en given boring samt vedligeholde pumpeinstallationer i drift.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!