Brand, projektering af alarmanlæg

Kursuspris
AMU: DKK 372,00
Fuld pris: DKK 2.463,00
Info om fag
Fagnummer: 44733 Brand, projektering af alarmanlæg Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 2.278,45

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job har brug for kompetencer inden for brand, projektering af alarmanlæg.

Beskrivelse: Deltageren kan selvstændigt projektere automatiske brandalarmanlæg (ABA) i overensstemmelse med gældende love, regler og myndighedskrav. Endvidere kan deltageren selvstændigt udarbejde færdigmelding for forskriftsmæssige brandalarmanlæg med al krævet dokumentation samt deltage i førsteinspektion.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!