Brug af social software i virksomheden

Kursuspris
AMU: DKK 380,00
Fuld pris: DKK 1.269,40
Info om fag
Fagnummer: 40341 Brug af social software i virksomheden Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 380,00 Uden for målgruppe: DKK 1.269,40

Målgruppe: Kurset retter sig mod medarbejdere, der i deres jobfunktion har brug for at implementere og formidle viden om brug af social software i virksomheden.

Beskrivelse: Deltageren kan anvende social software, såsom weblogs og brugerredigerede opslagsværker (wikier), til eksempelvis videndeling i erfagrupper eller projektgrupper, hvor det er hensigtsmæssigt at al korrespondance befinder sig på ét tilgængeligt sted uden adgang til virksomhedens netværk.
Deltageren kan oprette og tilrette design af weblogs, wikier og sociale netværkstjenester, så de passer til et givent formål. Deltageren kan desuden instruere kolleger i brugen af disse, samt informere om de fordele og ulemper, der kan være ved anvendelsen.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!