Byggeledelse - tilbudsgivning v. bygge-/anlægsopg.

Kursuspris

AMU: DKK 248,00
Fuld pris: DKK 1.370,00

Hold

Fagnummer: 48983 Byggeledelse - tilbudsgivning v. bygge-/anlægsopg. Varighed 2 dage

Målgruppe: Bygningshåndværkere, der har eller ønsker beskæftigelse inden for området.

Beskrivelse: Deltagerne kan
·Vurdere udbudsgrundlaget m.h.t. prisfastsættelse ud fra viden om det lovmæssige grundlag ved bygge- og anlægsprojekter.
·Opstille tilbud med nødvendige forbehold, herunder:
o Udtage mængder,
         o Fastsætte pris i henhold til aktuelle omkostninger samt
         o Kalkulere ved brug af IT-værktøjer.
·Identificere og vurdere forhold, herunder afregningsmæssige forhold, der skal afklares inden underskrivelse af kontrakt.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!