Byggeledelse - tilbudsgivning v. bygge-/anlægsopg.

Kursuspris
AMU: DKK 248,00
Fuld pris: DKK 1.360,00
Info om fag
Fagnummer: 48983 Byggeledelse - tilbudsgivning v. bygge-/anlægsopg. Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 1.360,00

Målgruppe: Bygningshåndværkere, der har eller ønsker beskæftigelse inden for området.

Beskrivelse: Deltagerne kan
Vurdere udbudsgrundlaget m.h.t. prisfastsættelse ud fra viden om det lovmæssige grundlag ved bygge- og anlægsprojekter.
Opstille tilbud med nødvendige forbehold, herunder:
o Udtage mængder,
         o Fastsætte pris i henhold til aktuelle omkostninger samt
         o Kalkulere ved brug af IT-værktøjer.
Identificere og vurdere forhold, herunder afregningsmæssige forhold, der skal afklares inden underskrivelse af kontrakt.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!