Byggepladsansvarlig håndværker hold 2, del 1

Kursuspris

AMU: DKK 1.180,00
Fuld pris: DKK 7.066,05

Hold

Fagnummer: 40687 Kvalitetssikring og dokumentation i bygge & anlæg Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 1.704,90

Målgruppe: Bygningsarbejdere, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Beskrivelse: Deltagerne kan deltage i kvalitetssikringsaktiviteter i udførende bygge- og anlægsvirksomheder og kan ud fra viden om kvalitetssikring og kendskab til de realistiske tolerancekrav vurdere, om kravspecifikationer til arbejdets udførelse er overholdt i de konkrete situationer. Deltagerne kan på baggrund af viden om krav til dokumentation, herunder fotodokumentation, anvende anerkendte KS-skemasystemer og oprette KS-aktiviteter i elektronisk baserede KS-systemer på PC og mobile enheder (PDA). Derudover kan deltagerne vurdere resultater af disse aktiviteter og udskrive rapporter til dokumentation af gennemført kvalitetssikring.

Fagnummer: 40349 Arbmiljø - Sikkerhed og sundhed på byggepladsen Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 1.360,00

Målgruppe: Personer, der har eller søger beskæftigelse inden for bygge- og anlægsområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan i forbindelse med indretning og daglig drift af en byggeplads deltage i opgaver med henblik på at øge sikkerheden og forebygge ulykker. Deltagerne har en sådan viden om APV, APB og Plan for Sikkerhed og Sundhed på byggepladsen (PSS), at deltagerne kan handle sikkerhedsmæssigt korrekt og kan medvirke ved opfølgning og gennemførelse af PSS. Endelig kan deltagerne ud fra kendskab til byggepladsens øvrige medvirkende deltage aktivt i samarbejdet om et bedre arbejdsmiljø.

Fagnummer: 43577 Opstart af bygge- og anlægsprojekter Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 124,00 Uden for målgruppe: DKK 727,15

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig primært til faglærte og ufaglærte der er beskæftiget i bygge- og anlægsbranchen.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Deltage i gennemgangen af projektet ved opstart af bygge-og anlægsprojekter.
Medvirke til at identificere og planlægge håndteringen af;
o byggepladsens logistik,
o tidsplanlægning,
o arbejdsmiljøricisi og
o rollefordeling.

Fagnummer: 40820 Trimmet byggeri for alle Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 1.360,00

Målgruppe: Bygningsarbejdere, der har eller ønsker beskæftigelse inden for området.

Beskrivelse: Deltagerne kan ud fra viden om værktøjerne i trimmede byggeri, udpege de forhold, der i det daglige arbejde, henholdsvis begrænser eller udvikler dels produktiviteten på byggepladsen og dels kvaliteten i byggeprocessen. Deltagerne kan løbende bidrage med forslag til forbedringer samt deltage i implementering af disse, så byggeprocessen optimeres og kvaliteten øges. Deltagerne kan på den baggrund deltage i planlægning omkring byggeriet og kan ligeledes tage de nødvendige hensyn til lovgivning, herunder til byggepladsens regler for sikkerhed og sundhed.

Fagnummer: 44985 Byggeledelse - tilbudsgivning v. bygge-/anlægsopg. Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 1.234,30

Målgruppe: Teknikere i AMU-målgruppen, bygningshåndværkere og formænd og øvrige ansatte inden for byggebranchen.

Beskrivelse: Deltagerne kan vurdere udbudsgrundlaget m.h.t. prisfastsættelse, på baggrund af viden om det lovmæssige grundlag for udbudsfasen ved bygge- og anlægsprojekter.

Deltagerne kan opstille tilbud med nødvendige forbehold, herunder udtage mængder, fastsætte pris i henhold til priskuranter, materialepriser og leverandører samt kalkulere ved hjælp af edb.

Deltagerne kan på baggrund af viden om a conto begæringer, afregning af mer - eller mindre ydelser samt slutopgørelse, vurdere forhold som må afklares inden underskrivelse af kontrakt.

Fagnummer: 43748 Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 1.234,30

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere der har eller søger beskæftigelse inden for bygge- og anlægsbranchen.

Beskrivelse: Deltagerne kan i det daglige arbejde på byggepladser:
Medvirke til at forbedre kommunikationen og samarbejdet med andre faggrupper ud fra viden om byggeprocessen samt egne og andres arbejdsfunktioner.
Bidrage til at løse konflikter og motivere kolleger ud fra viden om de problemstillinger, der forekommer mellem forskellige faggrupper på byggepladsen.
Anvende hensigtsmæssige kommunikations- og samarbejdsmetoder i arbejdet med kvalitets- og produktivitetsforøgelse i byggeprocessen.
·

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!