Byggepladsansvarlig håndværker hold 2, del 2

Kursuspris

AMU: DKK 1.416,00
Fuld pris: DKK 8.463,05

Hold

Fagnummer: 40687 Kvalitetssikring og dokumentation i bygge & anlæg Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 1.704,90

Målgruppe: Bygningsarbejdere, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Beskrivelse: Deltagerne kan deltage i kvalitetssikringsaktiviteter i udførende bygge- og anlægsvirksomheder og kan ud fra viden om kvalitetssikring og kendskab til de realistiske tolerancekrav vurdere, om kravspecifikationer til arbejdets udførelse er overholdt i de konkrete situationer. Deltagerne kan på baggrund af viden om krav til dokumentation, herunder fotodokumentation, anvende anerkendte KS-skemasystemer og oprette KS-aktiviteter i elektronisk baserede KS-systemer på PC og mobile enheder (PDA). Derudover kan deltagerne vurdere resultater af disse aktiviteter og udskrive rapporter til dokumentation af gennemført kvalitetssikring.

Fagnummer: 46493 Konflikthåndtering Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 1.930,00

Målgruppe: Medarbejdere, der ønsker at kunne håndtere og nedtrappe konflikter i forbindelse med jobudøvelsen.

Beskrivelse: I forbindelse med jobudøvelsen kan deltageren afværge konflikt- og voldstruende situationer på en faglig, sikkerhedsmæssig og professionel måde, kan skelne mellem effektiv og ineffektiv kommunikation og kan, ved sin personlige fremtræden og adfærd, være med til at afværge, nedtrappe og forebygge uhensigtsmæssige konflikter.

Er desuden opmærksom på stresssymptomer, og at uhensigtsmæssig stress har en skadelig indflydelse på helbredet, samt opmærksom på reaktioner hos mennesker efter ubehagelige oplevelser, fx trusler og overfald.

Fagnummer: 40349 Arbmiljø - Sikkerhed og sundhed på byggepladsen Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 1.360,00

Målgruppe: Personer, der har eller søger beskæftigelse inden for bygge- og anlægsområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan i forbindelse med indretning og daglig drift af en byggeplads deltage i opgaver med henblik på at øge sikkerheden og forebygge ulykker. Deltagerne har en sådan viden om APV, APB og Plan for Sikkerhed og Sundhed på byggepladsen (PSS), at deltagerne kan handle sikkerhedsmæssigt korrekt og kan medvirke ved opfølgning og gennemførelse af PSS. Endelig kan deltagerne ud fra kendskab til byggepladsens øvrige medvirkende deltage aktivt i samarbejdet om et bedre arbejdsmiljø.

Fagnummer: 44984 Byggeledelse - tidsplanlæg. ved bygge-/anlægsopg. Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 1.234,30

Målgruppe: Teknikere i AMU-målgruppen og andre med tilsvarende viden og kvalifikationer, der har eller søger beskæftigelse inden for projektering eller gennemførelse af bygge- og anlægsopgaver.

Beskrivelse: Deltagerne kan medvirke ved udarbejdelsen af rammetidsplan / udbudstidsplan vedr. bygge- og anlægsopgaver under hensyn til efterfølgende periode- / ugeplanlægning, og ved hjælp af hensigtsmæssige metoder og IT- baserede værktøjer.

Fagnummer: 44985 Byggeledelse - tilbudsgivning v. bygge-/anlægsopg. Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 1.234,30

Målgruppe: Teknikere i AMU-målgruppen, bygningshåndværkere og formænd og øvrige ansatte inden for byggebranchen.

Beskrivelse: Deltagerne kan vurdere udbudsgrundlaget m.h.t. prisfastsættelse, på baggrund af viden om det lovmæssige grundlag for udbudsfasen ved bygge- og anlægsprojekter.

Deltagerne kan opstille tilbud med nødvendige forbehold, herunder udtage mængder, fastsætte pris i henhold til priskuranter, materialepriser og leverandører samt kalkulere ved hjælp af edb.

Deltagerne kan på baggrund af viden om a conto begæringer, afregning af mer - eller mindre ydelser samt slutopgørelse, vurdere forhold som må afklares inden underskrivelse af kontrakt.

Fagnummer: 45422 Jura i byggeriet - anvendelse Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 1.234,30

Målgruppe: Teknikere i AMU-målgruppen og andre med tilsvarende viden og kvalifikationer

Beskrivelse: Deltagerne kan anvende relevante danske og fælleseuropæiske retskilder med relation til byggeområdet og på denne baggrund vurdere et udbudsmateriales kvalitative og kvantitative indhold.

Fagnummer: 40510 Sjakbajsen som leder Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 1.360,00

Målgruppe: Personer, der er ansat inden for bygge- og anlægsområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan sammensætte et sjak ud fra sjakkets faglige og personlige egenskaber med henblik på størst mulig effektivitet i byggeprocessen. Deltagerne kan på baggrund af hensigtsmæssig kommunikation og kendskab til forskellige ledelsesstile og lederroller instruere og motivere sjakket til at tage ansvar og fungere selvstyrende. Deltagerne kan forebygge og håndtere konflikter i sjakket og i forhold til øvrige aktører på byggepladsen.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!