Bygningshåndværkerens takt og tone

Kursuspris
AMU: DKK 59,00
Fuld pris: DKK 607,00
Info om fag
Fagnummer: 40985 Bygningshåndværkerens takt og tone Varighed 0,5 dage AMU-pris: DKK 62,00 Uden for målgruppe: DKK 591,22

Målgruppe: Alle, der har eller søger beskæftigelse i bygge- og anlægsbranchen

Beskrivelse: Ved byggeopgaver kan deltagerne betjene og tale med kunder på en hensigtsmæssig måde, således at kunden oplever at have fået en god service. Deltagerne kan i den forbindelse indgå i dialog med kunden med henblik på at afstemme kundens forventninger til arbejdets udførelse og herunder sikre, at kunden er indforstået med omfang og kvalitet af det aftalte, og at ændringer heri kan medføre prisændring. Deltagerne kan herudover tage de nødvendige hensyn ved færdsel i kundens hjem, herunder hensyn til ryddelighed, rengøring og aftalt mødetid. Endelig kan deltagerne vejlede kunden i brug og vedligehold af den udførte opgave.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!