Bygningsmaler - håndtering af fugt og skimmelvækst

Kursuspris
AMU: DKK 248,00
Fuld pris: DKK 1.704,90
Info om fag
Fagnummer: 49258 Bygningsmaler - håndtering af fugt og skimmelvækst Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 1.704,90

Målgruppe: Faglærte malere og andre, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Kortlægge fugtskader, deres omfang og mulige årsag ud fra kendskab til fugtophobning i bygninger.
Håndtere forskellige affugtningsmetoder og vurdere og tilrettelægge efterfølgende malebehandling.
Vejlede om forebyggelse af skimmelvækst ud fra viden om skimmelsvamp og skimmelvæksts betydning for indeklimaet.
Vejlede om afrensning og malebehandling af overflader, som har været angrebet af fugt og skimmelsvamp.
Foretage fugtmålinger ud fra kendskab til undersøgelsesmetoder m.h.t. skimmelsvamp.
Vurdere og anvende fugtmålinger til tilrettelæggelse og kvalitetssikring af malebehandling efter gældende lovgivning,
Vejlede kunden og udføre arbejdet efter gældende love og regler under hensyn til arbejdsmiljø, sikkerhed, miljø og anbefalinger vedr. behandling af fugtskader og skimmelsvamp.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!