Bygningsmaler - Rens og malerbehandling af facader

Kursuspris
AMU: DKK 496,00
Fuld pris: DKK 3.199,80
Info om fag
Fagnummer: 49261 Bygningsmaler - Rens og malerbehandling af facader Varighed 4 dage AMU-pris: DKK 496,00 Uden for målgruppe: DKK 3.189,80

Målgruppe: Faglærte malere og andre, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Beskrivelse: Deltageren kan:
Foretage fugtmåling forud for maler- og træbeskyttelsesarbejdet
Vurdere skadesomfang og vejlede om hensigtsmæssig behandlingsopbygning ud fra kendskab til fx trænedbrydende svampe.
Identificere og tilstandsvurdere nye og tidligere malebehandlede mineralske underlag ud fra vurdering af underlagets tilstand.
Vælge en korrekt rensemetode og egnet sikkerhedsudstyr i forbindelse med facadeafrensning.
Foretage skånsom facadeafrensning, herunder med CO²-tøris-maskiner og lavablæseanlæg.
Udføre malebehandling af facader ud fra kendskab til markedsaktuelle facademalingssystemer samt tekniske standarder og produktdatablade.
Fortage korrekt opbygning af malerbehandling på udvendigt træværk og facader på baggrund af kendskab til de almindeligste træarters opbygning, struktur, egenskaber, nedbrydning og misfarvning.
Udføre malebehandlinger på facader af beton ud fra de angivne betontyper og anbefalinger, der vedrører malebehandling af beton.
Kommunikere og vejlede kunder om valg af træarter og konstruktiv træbeskyttelse ud fra kendskab til træets egenskaber, imprægnering og overfladebehandling.
Vejlede kunder om forebyggelse af skader som følge af fugt på gulve og på facader samt om facademalingssystem og valg af hensigtsmæssige malerbehandling.
Tilrettelægge, udføre og kvalitetssikre arbejdet efter gældende love og regler under hensyn til miljø, sikkerhed, sundhed og arbejdsmiljø samt anvisninger.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!