Certifikatuddannelse C for kranførere

Kursuspris
AMU: DKK 826,00
Fuld pris: DKK 6.099,85
Info om fag
Fagnummer: 40558 Certifikatuddannelse C for kranførere Varighed 7 dage AMU-pris: DKK 826,00 Uden for målgruppe: DKK 6.099,85

Målgruppe: Uddannelsen retter sig primært mod personer, som arbejder i virksomheder, hvor der udføres løfteopgaver med travers- og portalkraner. Deltagerne skal opfylde Arbejdstilsynets krav om en tilfredsstillende lægeattest.

Beskrivelse: Efter gennemført uddannelse og bestået certifikatprøve kan deltageren arbejde som fører af travers- og portalkraner.

Deltageren:
·kan opfylde kravene i Arbejdstilsynets gældende Bekendtgørelse - Bekendtgørelse om førercertifikater til kraner og gaffeltrucks m.v.“ og kan løse de stillede certifikatopgaver inden for de givne rammer jf. "Arbejdstilsynets gældende bekendtgørelse. og "Vejledning om Arbejdstilsynets bestemmelser for kranførercertifikat”.
·kan udføre kommunikation / radiokommunikation / tegngivning
·kan udføre opgaver i samløft med 2 kraner på et niveau, så den beskrevne praktiske opgave kan bestås
·kan - under tidspres - udføre kombinerede funktioner med traverskraner, herunder gennemkørsel af ”kombi-bane”
·kan udføre løft og transport med gulvbetjente kraner
·kan udføre løft med kraner, der styrer ved hjælp af fjernbetjening
·kan udføre korrekt anhugning
·er orienteret om lovpligtig indretning af Travers- & Portalkraner
·er orienteret om lovpligtige vedligehold og eftersyn af Travers- & Portalkraner
 

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!