Datakommunikation, opbygning af multilags datanet

Kursuspris
AMU: DKK 1.240,00
Fuld pris: DKK 8.219,50
Info om fag
Fagnummer: 42175 Datakommunikation, opbygning af multilags datanet Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 1.240,00 Uden for målgruppe: DKK 8.219,50

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte inden for elektronikområdet, der er eller har været beskæftiget med data-/telekommunika¬tionssystemer, og som skal kunne arbejde med opbygning, installation, konfiguration og support i forhold til større Multilags Switchede netværk.

Beskrivelse: Deltageren kan opbygge, installere, konfigurere og supportere driftsikre og skalerbare Multilag-Switchede campusnetværk, og kan desuden implementere, konfigurere og håndtere systemer og teknikker i forhold til opdeling af netværk, overførsel af data mellem netværk, redundans i netværket, tidskritiske tjenester, administration og optimering af netværkstrafikken, prioritering af tidskritisk trafik, integration af sikkerhedsløsninger og tilslutning af trådløse enheder.
Deltageren kan endvidere foretage fejlsøgning og -retning på Multilag-Switchede campusnetværk, og kan herunder anvende relevante værktøjer til overvågning på netværket.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!