De almindeligst forekommende sygdomme hos ældre

Kursuspris
AMU: DKK 0,00
Fuld pris: DKK 2.758,00
Info om fag

Målgruppe: Social- og sundhedshjælpere, beskæftigelsesvejledere og andre ansatte i primærkommunerne med tilsvarende kvalifikationer, f. eks sygehjælpere og hjemmehjælpere med efteruddannelse.Deltagerne skal have minimum 2 års arbejdserfaring.

Beskrivelse: Deltagerne kan, med udgangspunkt i egne praksiserfaringer og med vægt på den forebyggende indsats, medvirke ved bistands-, pleje- og omsorgsopgaver hos ældre borgere med de mest almindeligt forekommende sygdomme. Herunder kan de observere ændringer hos den ældre, som kan have betydning for den ældres helbred og livskvalitet, og viderebringe disse til relevante samarbejdspartnere.

Fagnummer: 42677 De almindeligst forekommende sygdomme hos ældre Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 2.755,75
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!