Demens - medborgerskab og civilsamfundet

Kursuspris

AMU: DKK 0,00
Fuld pris: DKK 7.765,50

Hold

Fagnummer: 48548 Demens - medborgerskab og civilsamfundet Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 7.654,50

Målgruppe: Uddannelsen er primært udviklet til faglærte inden for den primære sundhedssektor, eller ufaglærte med lignende kvalifikationer, der arbejder inden for den primære sundhedssektor.

Beskrivelse: Deltageren kender til de tidligste advarselssignaler om begyndende demens og kan med udgangspunkt i nyeste viden skelne mellem symptomer på demens og tilstande, der har årsag i væskemangel, nedtrykthed eller forvirringstilstande. Deltageren kan endvidere medvirke i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde.

Med udgangspunkt i grundlæggende viden om hjernens funktioner samt observationer af borgeren, kan deltageren tilrettelægge det pædagogiske arbejde med udgangspunkt i behov, forudsætninger og udviklingsmuligheder samt reflektere over egen adfærd i samspillet med borgeren.

Deltageren kan på baggrund af viden og praksiserfaring tage selvstændigt initiativ til at skabe vilkår for nye aktiviteter og sociale relationer for borgere med demens. Med udgangspunkt i en socialpædagogisk indfaldsvinkel kan deltageren inddrage borgerens livshistorie og personlighed.

Deltageren har indsigt i lovgivning vedr. tavshedspligt og rammerne for og den konkrete udmøntning af arbejdssteders samarbejde med frivillige og kan afgrænse egen og kollegers ansvar, rettigheder og pligter fra organisationers og enkeltpersoners frivillige indsats.

Deltageren kan etablere og indgå i et konstruktivt samarbejde med de pårørende og borgeren. Deltageren kan aktivt udvikle samspillet mellem fagprofessionelle, pårørende og borgeren, herunder professionelt formidle relevante informationer samt vejlede og rådgive om tilbud til de pårørende.

Uddannelsen er lokalt tilpasset og udarbejdet af Social- og Sundhedsskolen Esbjerg under Fri-institutionsforsøg.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!