Desktop Publishing opdatering for adm. funktioner

Kursuspris

AMU: DKK 247,80
Fuld pris: DKK 1.321,37

Hold

Fagnummer: 41505 Desktop Publishing opdatering for adm. funktioner Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 247,80 Uden for målgruppe: DKK 1.321,37

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til erfarne brugere af dtp-systemer, som har behov for kvalifikationer i et for dem nyt dtp-system.Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen, hvis de i forvejen selvstændigt og systematisk kan operere og navigere i et eller flere andre dtp-systemer ved anvendelse af hensigtsmæssige metoder og værktøjer.

Beskrivelse: Systemkendskab
Gennem arbejde med opgaver får deltagerne kendskab til dtp-systemets opbygning, så udførelse af opgaver i et nyt dtp- system kan gennemføres.
Deltagerne skal kunne vurdere de æstetiske og kvalitetsmæssige forhold.

Deltagerne skal overføre principper fra et tidligere brugt system til et nyt dtp-system, vurdere fordele og ulemper ved skiftet til et nyt system samt vurdere om opgaver udført i det tidligere system, på en praktisk anvendelig måde, kan konverteres til det nye system.

Deltagerne arbejder med konvertering fra et dtp-system til et andet og er i stand til at vurdere kvalitetsændringer i forbindelse med skiftet.

Endvidere får deltagerne kendskab til ændringer i muligheder mht. nyudvikling af de til fagområdet tilknyttede teknologier.

Deltagerne bliver i stand til at konvertere tidligere opgaver til et nyt dtp-system.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!