Drikkevandsinstallationer - kvalitet og hygiejne

Kursuspris
AMU: DKK 2.278,45
Fuld pris: DKK 2.278,45
Info om fag
Fagnummer: 48951 Drikkevandsinstallationer - kvalitet og hygiejne Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 2.278,45

Målgruppe: Uddannelsen retter sig mod personer med en vvs-energi-uddannelse/blikkenslageruddannelse eller lignende kompetencer, der i deres job har brug for kompetence indenfor drikkevandsinstallationer.

Beskrivelse: Efter kurset kan deltageren udføre drikkevandsinstallationer af høj kvalitet. Det betyder:
Deltageren har viden om komponenter til vandinstallationer og korrosion samt kendskab til gældende love, regler, normer og anvisninger.  
Deltageren vælger materialer og materialesammensætning med henblik på høj vandkvalitet.
På baggrund af vandkvalitetsanalyser, myndighedsbestemmelser og fabrikantanvisninger vælger deltageren opbygning, tilslutning, udstyr og komponenter.
Deltageren udfører drikkevandsinstallationer med god vandkvalitet og vandhygiejne og installerer blødgørings- og elektrolyseanlæg.
Deltageren sikrer vandinstallationer mod tilbagestrømning og foretager forebyggelse imod bakterievækst, herunder Legionella.
Deltageren reparerer eksisterende vandinstallationer og isoleringer.
Deltageren kvalitetssikrer og dokumenterer de udførte opgaver.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!