Drikkevarer i cafeteria og kantine

Kursuspris
AMU: DKK 124,00
Fuld pris: DKK 816,40
Info om fag
Fagnummer: 47484 Drikkevarer i cafeteria og kantine Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 124,00 Uden for målgruppe: DKK 816,40

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte) beskæftiget med madfremstilling i restaurationskøkkener, kantiner og lignende.

Beskrivelse: Deltageren kan håndtere de i cafeteria og kantine almindeligt forekommende former for kolde og varme drikke samt vejlede kunder i eventuelle valg af øl, vand og vin. Deltageren kan rengøre og vedligeholde de tilhørende maskiner og anlæg hygiejnisk og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Deltageren kan efterleve gældende hygiejneregler.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!