Dyrkning og konservering af grovfoder

Kursuspris
AMU: DKK 372,00
Fuld pris: DKK 2.278,45
Info om fag
Fagnummer: 45103 Dyrkning og konservering af grovfoder Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 2.278,45

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer inden for landbrugs- og maskinstationsområdet, samt virksomheder med tilknytning til disse områder.

Beskrivelse: Deltageren kan aktivt deltage i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af etableringen og dyrkningen af grovfoderafgrøder, under hensyntagen til udbytteniveau, grovfoderkvalitet og miljøet.

Deltageren kan aktivt deltage i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af høst og konservering af grovfoderafgrøder samt opbevaring og udtagning  af grovfoder, under hensyntagen til grovfoderkvalitet, svind og arbejdsmiljøet.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!