El-teknisk kursus - undervisning på engelsk

Kursuspris
AMU: DKK 2.232,00
Fuld pris: DKK 12.649,95
Info om fag
Fagnummer: 44647 Automatiske anlæg, el-lære og relæteknik Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 620,00 Uden for målgruppe: DKK 3.650,75

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til maskinreparatører, der er eller har været beskæftiget i virksomhedens drifts/vedligeholdelsesafdeling, og som skal kunne opbygge og afprøve mindre relæstyringer.

Beskrivelse: Deltageren kan udføre korrekt måling af strøm, spænding og modstand med et multimeter samt vurdere de enkelte måleresultater.

Deltageren kan udvælge komponenter, opbygge og afprøve mindre relæstyringer for start/stop funktioner, tidsrelæer, reversering og gensidig spærring. Deltageren kan montere og afprøve en 3-faset kortslutningsmotor samt fejlfinde på motoren.

Deltageren kan anvende/ajourføre dokumentation efter Dansk Standard i forbindelse med nævnte styringer.

Fagnummer: 44648 El-introduktion for maskinreparatører, el-lære Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 620,00 Uden for målgruppe: DKK 3.070,00

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til maskinreparatører, der er eller har været beskæftiget i virksomhedens drifts/vedligeholdelsesafdeling og som skal kunne foretage beregninger af strøm, spænding og modstand.

Beskrivelse: Deltageren opnår viden om sammenhængen mellem strøm, spænding, modstand og effekt samt kendskab til forsyningsnet og elektromagnetisme. Deltageren kan udføre relevante målinger med multimeter og kan foretage beregning af de enkelte måleresultater. Endvidere opnår deltageren viden om anvendelsen af kondensatorer og dioder.

Deltageren kan anvende de mekaniske endestop og induktive aftastere der forefindes på en PLC styring samt tabeller for dimensionering af mindre motorinstallationer.

Deltageren kan arbejde efter de sikkerheds- og miljømæssige krav, der stilles i forbindelse med el-arbejder samt overholde stærkstrømsbekendtgørelsens krav til personlig sikkerhed

Fagnummer: 44649 El-introduktion for maskinreparatører, relæteknik Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 620,00 Uden for målgruppe: DKK 3.650,75

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til maskinreparatører, der er eller har været beskæftiget i virksomhedens drifts/vedligeholdelsesafdeling, og som skal kunne foretage opbygning af relætekniske styringer.

Beskrivelse: Deltageren kan udvælge komponenter og opbygge, afprøve og idriftsætte relætekniske styringer med start/stop funktioner, tidsfunktioner, reversering, gensidig spærring og stjerne/trekant-starter.
Deltageren kan montere og afprøve en 3­ faset kortslutningsmotor og foretage den korrekte indstilling af motorværn samt opbygge, afprøve og idriftsætte motorstartere, henholdsvis Y/D start og elektronisk softstarter, og udføre korrekte målinger af omdrejningstal og strømforbrug med tangamperemeter og anvende et isolationsprøveapparat (megger).

Deltageren kan anvende dokumentation i form af funktionsskemaer, hovedstrømskemaer, flerstregsskemaer, nøgleskemaer og ledningsskemaer efter Dansk Standard samt firmadokumentation for de enkelte komponenter der indgår i relætekniske styringer.

Fagnummer: 48403 Grundlæggende el-lære for operatører - AC Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 2.278,45

Målgruppe: Uddannelsen er på grundlæggende niveau. Den henvender sig specielt til ufaglærte eller operatører, der arbejder eller ønsker at arbejde med montageopgaver, hvor grundlæggende el-teknisk viden om vekselstrøm (AC) er en forudsætning for at kunne udføre eller assistere ved fejlfinding og montageopgaver.

Beskrivelse: Deltageren kan udføre fejlfinding samt fejlretning på enkle vekselstrømskredsløb på baggrund af en grundlæggende viden om vekselstrøm, vekselspænding, effekt og frekvens samt ensretning.

Deltageren kan:
Udføre AC-spændingsmåling og AC-strømmåling på serie- og parallelkredsløb og kombinationer heraf under anvendelse af multimeter
Udføre målinger på transformatorer på baggrund af viden om transformatorens opbygning og omsætningsforhold
Udføre målinger på ensretterkredsløb på baggrund af viden om kredsløbets opbygning og virkemåde som spændingsforsyning
Opbygge og fejlfinde på relæstyringer for start/stop funktioner og tidsrelæer
Anvende dokumentation og diagrammer for elektriske kredsløb herunder nøgleskemaer
Overholde krav til personlig sikkerhed fastsat i bekendtgørelser udstedt i henhold til Lov om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!